Datatilsynet har set nærmere på værktøjet Google Analytics, dets indstillinger og de vilkår, værktøjet leveres unde

Brug af Google Analytics til webstatistik

submited by
Style Pass
2022-09-21 16:30:26

Datatilsynet har set nærmere på værktøjet Google Analytics, dets indstillinger og de vilkår, værktøjet leveres under. På baggrund af denne gennemgang konkluderer Datatilsynet, at værktøjet ikke kan benyttes lovligt uden videre. En lovlig brug forudsætter implementering af en række supplerende foranstaltninger ud over de indstillinger, Google stiller til rådighed.

I januar 2022 traf det østrigske datatilsyn en afgørelse vedrørende en østrigsk organisations brug af Google Analytics. Siden har det østrigske datatilsyn truffet endnu en afgørelse om brugen af værktøjet, ligesom det franske datatilsyn også har truffet flere afgørelser. Senest har det italienske datatilsyn i juni 2022 truffet en afgørelse om værktøjet. I alle sagerne fandt tilsynsmyndighederne, at brugen af Google Analytics under de givne omstændigheder ikke var lovlig.

Selvom de enkelte sager er blevet afgjort individuelt af de respektive tilsynsmyndigheder, som har modtaget den oprindelige klage, er afgørelserne udtryk for en fælleseuropæisk holdning blandt tilsynsmyndighederne. Det er afgørende for såvel de organisationer, som behandler personoplysninger, som de borgere, hvis personoplysninger, det drejer sig om, at de fælleseuropæiske regler fortolkes ens på tværs af EU/EØS. Genstanden for de indgivne klager har været præcis den samme, og sagerne er derfor blevet behandlet samlet i en arbejdsgruppe i regi af Det Europæiske Databeskyttelsesråd. Her er de juridiske problemstillinger – og besvarelsen heraf ­– blevet drøftet.

Leave a Comment